People | Datasets | Literature | Institutes | Projects

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [102792]
Bouw en exploitatie van een windmolenpark op de Wenduinebank in de Noordzee: Milieu-effectenbeoordeling van het project ingediend door de n.v. “C-Power”
(2002). Bouw en exploitatie van een windmolenpark op de Wenduinebank in de Noordzee: Milieu-effectenbeoordeling van het project ingediend door de n.v. “C-Power”. Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee/Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: Brussel. 118 + bijlage pp.

Available in
    VLIZ: Open Repository 103442 [ OMA ]

Keywords
    Motors > Turbines
    ANE, Belgium, East Coast, Wenduine Bank [Marine Regions]
    Marine/Coastal

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top