People | Datasets | Literature | Institutes | Projects

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [146177]
Studie naar het voorkomen van de houtsnip (scolopax rusticola) in vlaanderen : deel 2
Van den Bossche, W. (1991). Studie naar het voorkomen van de houtsnip (scolopax rusticola) in vlaanderen : deel 2. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: Brussel. 182 pp.

Keywords
  Breeding
  Countries > Developed countries > Benelux > European union countries > Oecd countries > Western europe > Belgium
  Habitats
  Populations
  Sport > Outdoor recreation > Animal sports > Hunting

Author  Top 
 • Van den Bossche, W.

Abstract
  De opzet van dit onderzoek bestond erin de nodige informatie te verzamelen om een wetenschappelijk onderbouwd advies te verstrekken ter voorbereiding van een mogelijke opening van de jacht op de houtsnip (Scolopax rusticola) in Vlaanderen. Dit omvatte : literatuuronderzoek en verwerking van bestaande gegevens betreffende de in Vlaanderen doortrekkende en/of onverwinterende houtsnippen; nagaan wat de algemene trend is van de houtsnippopulatie; het broedgebied van de houtsnip in Vlaanderen omschrijven, schatting van het aantal broedparen en onderzoek naar de externe factoren die de houtsnippopulatie beïnvloeden; onderzoek naar de timing van de najaarstrek; evolutie van de populatie van de houtsnip in de landen waar de jacht op deze vogel geopend is; het beschrijven van het overwinteringsbiotoop en het bepalen van het afschotcijfer; het formuleren van een antwoord op de vraag of een al dan niet in tijd en ruimte beperkte jacht op de soort in Vlaanderen verantwoord is.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author