People | Datasets | Literature | Institutes | Projects

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Think Tank North Sea: Werkgroeprapport Werken met de Natuur
Degraer, S.; Martens, C.; Hostens, K. (2020). Think Tank North Sea: Werkgroeprapport Werken met de Natuur. KBIN/VLIZ/ILVO: Oostende. 20 pp.

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Degraer, S.
  • Martens, C.
  • Hostens, K.

Abstract
    Het voorliggend rapport kwam tot stand binnen de werking van de Think Tank North Sea 2050 (TTNS). Deze denktank is een neutrale en ongebonden entiteit met een drieledige doelstelling: (1) Een broedkamer voor visievorming met betrekking tot de Noordzee. (2) Het formuleren van (wetenschappelijk) onderbouwd advies voor thema's met betrekking tot de Noordzee. (3) Draagvlakverbreding en afstemming voor thema's met betrekking tot de Noordzee. De TTNS streeft een brede vertegenwoordiging na van alle belanghebbenden met betrekking tot de Noordzee (wetenschap, beleid, middenveld, industrie en maatschappij). Het lidmaatschap van een publieke of private organisatie beperkt zich in de regel tot maximaal 1 vertegenwoordiger (en een plaatsvervanger) per TTNS-werkgroep teneinde een evenwichtige samenstelling te bekomen. De inzichten en conclusies in dit rapport zijn het resultaat van een cocreatie-proces met leden uit de verschillende doelgroepen van de denktank. Er wordt hierbij steeds gestreefd naar een consensus tussen de leden in de desbetreffende werkgroep. Waar dit onmogelijk zou blijken, kan gewerkt worden met standpunten.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors