People | Datasets | Literature | Institutes | Projects

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [34366]
Verhandelingen van het colloquium "De uitvoering door België van het Verdrag inzake biologische diversiteit: een stand van zaken"= Actes du colloque "La Belgique et le défi de la biodiversité: un état des lieux"= Proceedings of the colloquium "Belgium and the Convention on Biological Diversity: a state of the art"
Van Goethem, J.; Hecq, W.; Peeters, M. (Ed.) (2000). Verhandelingen van het colloquium "De uitvoering door België van het Verdrag inzake biologische diversiteit: een stand van zaken"= Actes du colloque "La Belgique et le défi de la biodiversité: un état des lieux"= Proceedings of the colloquium "Belgium and the Convention on Biological Diversity: a state of the art". Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Biologie = Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Biologie, 70(Suppl.). Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: Bruxelles. 1-103 pp.
Part of: Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Biologie = Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Biologie. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: Bruxelles. ISSN 0374-6429
Peer reviewed article  

Authors  Top 
  • Van Goethem, J., editor
  • Hecq, W., editor
  • Peeters, M., editor

Abstract
    Dit document behandelt de verhandelingen van het colloquium 'de uitvoering door België van het Verdrag inzake biologische diversiteit : een stand van zaken'. Het werk bevat 3 delen: deel 1. Internationale dimensie van het Verdrag inzake biologische diversiteit; deel 2. Concrete voorbeelden van de uitvoering van het Verdrag inzake biologische diversiteit in België; deel 3. Belgische inbreng in de algemene uitvoering van het Verdrag inzake biologische diversiteit.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors