People | Datasets | Literature | Institutes | Projects

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [40279]
Reducing the economic impact of an invasive bivalve, Mytilopsis leucophaeata, in the harbour of Antwerp
Verween, A.; Degraer, S.; Vincx, M. (2002). Reducing the economic impact of an invasive bivalve, Mytilopsis leucophaeata, in the harbour of Antwerp. Bull. Kon. Belg. Inst. Natuurwet. Biologie 72(Suppl.): 71
In: Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Biologie = Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Biologie. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: Bruxelles. ISSN 0374-6429
Also appears in:
Peeters, M.; Van Goethem, J.L. (Ed.) (2002). Belgian Fauna and Alien Species: Verhandelingen van het Symposium Status en Trends van de Belgische Fauna met bijzondere aandacht voor uitheemse soorten = Belgian Fauna and Alien Species: Proceedings of the Symposium Status and Trends of the Belgian Fauna with a particular emphasis on alien species. Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Biologie = Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Biologie, 72(Suppl.). Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: Brussel. 297 pp., more
Peer reviewed article  

Available in  Authors 

Keywords
  Accidents > Collisions
  Anchorages > Harbours
  Aquatic organisms > Fouling organisms
  Behaviour > Social behaviour > Human behaviour > Economic behaviour > Economic impact
  Economics
  Environmental impact
  Population dynamics
  Population functions > Recruitment
  Taxa > Species > Introduced species
  Water > Cooling water
  Bivalvia [WoRMS]; Mytilopsis leucophaeata (Conrad, 1831) [WoRMS]
  Belgium, Antwerp [Marine Regions]; Belgium, Zeeschelde, Antwerp Harbour [Marine Regions]
  Marine/Coastal

Authors  Top 
 • Verween, A.
 • Degraer, S.
 • Vincx, M.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors