People | Datasets | Literature | Institutes | Projects

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Terrestrische arthropoden
Maelfait, J.-P.; Bonte, D.; Grootaert, P. (2004). Terrestrische arthropoden, in: Speybroeck, J. et al. Studie over de impact van zandsuppleties op het ecosysteem: eindrapport. pp. 109-122
In: Speybroeck, J. et al. (2004). Studie over de impact van zandsuppleties op het ecosysteem: eindrapport. Afdeling Waterwegen Kust/Instituut voor Natuurbehoud/KBIN/Universiteit Gent: Belgium. 201 pp.

Available in  Authors 
    VLIZ: Open Repository 65892 [ OMA ]

Keyword
    Marine/Coastal

Authors  Top 
  • Maelfait, J.-P.
  • Bonte, D.
  • Grootaert, P.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors