People | Datasets | Literature | Institutes | Projects

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Atlas van de Belgische broedvogels
Devillers, P.; Roggeman, W.; Tricot, J.; Del Marmol, P.; Kerwijn, C.; Jacob, J.-P.; Anselin, A. (1988). Atlas van de Belgische broedvogels. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: Brussel. 395 pp.

Available in  Authors 
  VLIZ: Aves AVE.43 [100070]

Authors  Top 
 • Devillers, P.
 • Roggeman, W.
 • Tricot, J.
 • Del Marmol, P.
 • Kerwijn, C.
 • Jacob, J.-P.
 • Anselin, A.

Abstract
  De Atlas van de Belgische Broedvogels is het resultaat van de samenwerking van 700 waarnemers. Hij past in het kader van gelijkaardige atlasprojecten elders in Europa uitgevoerd, maar biedt, naast de verspreidingsgegevens, ook informatie over de talrijkheid van de verschillende broedvogelsoorten in ons land. Tussen 1973 en 1977 hebben er 169 soorten gebroed. Voor elk van hen wordt op een kaart van België, verdeeld in rechthoeken van 8 op 10 km², de broedzekerheid en het aantal broedparen aangegeven. In een begeleidende tekst worden telkens verspreiding, talrijkheid, de evolutie van de aantallen en het biotoop van de soort uitvoerig behandeld. Naast de huidige in het wild levende broedvogels, worden ook ingevoerde maar nu verwilderde soorten of recente 'aanwinsten' van onze avifauna besproken. Deze atlas vormt een belangrijke basis voor de studie van de dynamiek van onze steeds evoluerende avifauna. Het is tevens een bruikbaar werkinstrument voor het beheer van ons natuurlijk milieu.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors